Nieuwbouw op locatie voormalige school De Smithoek…..maar blijf wel zorgvuldig!

020_1440.jpgmaandag 22 april 2024 19:03

Al 5 jaar geleden, in 2019, heeft het college besloten de locatie Smithoek, waar basisschool De Smithoek stond, te herontwikkelen.

En besloot ze, als eigenaar van de grond, om daar geld voor beschikbaar te stellen, om een mooi plan te ontwikkelen.  De school de Smithoek was al jaren daarvoor verhuisd naar de brede school op een nieuwe plek. En het oude schoolgebouw is gesloopt in 2014. Kortom, op deze mooie plek, midden in het dorp, hadden al lang weer woningen kunnen staan!

Eerst zouden er appartementen komen, wat veel inwoners van het dorp graag wilden. Maar de buurt vond dat lastig. Daarna zouden er mooie huizen komen, passend in de omgeving. Dat plan heeft lang moeten wachten op realisatie. Want het heeft heel lang geduurd voordat de gemeente als eigenaar van de grond het bestemmingsplan ter besluitvorming aanbood aan de raad. Dat bestemmingplan ligt nu (april 2024) ter besluitvorming voor.

Klap er op, zou je zeggen… maar al snel zagen we dat er een aantal zaken niet helemaal goed waren verlopen:

  1. Het plan heeft ter inzage gelegen onder de titel: "PH de Smithoek", maar het college heeft op een laat tijdstip besloten om de sloop en herontwikkeling van een oude bedrijfslocatie tot 2 woningen, aangrenzend aan dit plan, ook toe te voegen. Daarmee heeft het college de aanwonenden op het verkeerde been gezet, dat dit alleen om de Smithoek zou gaan. En hebben ze geen gelegenheid gehad om hier zienswijzes op in te dienen.
  2. Om het plan te kunnen realiseren is een grondruil met de hervormde gemeente nodig. Die overleggen zijn geweest, maar er is nog steeds geen overeenkomst aangeboden aan de hervormde gemeente om te kunnen tekenen.

Kortom, wij willen graag dat hier gebouwd gaat worden, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren.

Daarom willen we dat de raad nog geen besluit neemt en vragen we het college met het indienen van onze motie 2 dingen:

  1. Geeft de omwonenden de gelegenheid om nog in gesprek te gaan met de initiatiefnemer van de bedrijfslocatie, voordat het besluit genomen wordt.
  2. Zorg dat er een ondertekende overeenkomst met de hervormde gemeente ligt voordat het besluit genomen wordt.

We vragen het college om deze zaken binnen 2 maand te regelen, zodat het besluit in de laatste raadsvergadering van juli alsnog genomen kan worden.

« Terug