Economie

Duurzame werkgelegenheid

Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt om hieraan bij te dragen, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei zoveel mogelijk groen en duurzaam is. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk een goed werkende overheid is voor bedrijven. We mogen van ondernemers en bedrijven ook vragen om wat terug te geven aan de samenleving. De lokale overheid speelt, samen met universiteiten en beroepsopleidingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) economie. Het bedrijfsleven is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid.

 • De gemeente Twenterand stelt zich op als partner voor ondernemers.
 • Gemeentelijke inkoop doen we in Twenterand zoveel mogelijk lokaal of regionaal. (MKB vriendelijk aanbesteden)
 • Bedrijven moeten kunnen door ontwikkelen. De gemeente ondersteunt daarin, bijvoorbeeld via (het stimuleren van onderlinge) kennisdeling/kenniskringen.
 • Daarvoor is het wenselijk dat de gemeente beschikt over een goed overzicht van de lokale ondernemers en wat zij kunnen bieden.
 • Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop.
 • Voor ondernemers moet er één (digitaal) ondernemers loket zijn waar men met alle (aan)vragen terecht kan.
 • We zetten verder in op ondernemersvriendelijke (MKB) gemeente te worden, door onze dienstverlening aan ondernemers nog verder te verbeteren.
 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte betrekt de gemeenteondernemers bij de planning en de werkzaamheden om
  draagvlak te creëren en de overlast te beperken.

Duurzame bedrijven en duurzame bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen in Twenterand zijn een visitekaartje van de gemeente. Het zijn de plaatsen waar geld verdiend wordt, ondernemers elkaar ontmoeten en banen worden gemaakt, maar ook plaatsen waar inwoners verblijven om te werken.

 • In overleg met het bedrijfsleven gaan we leegstand voorkomen,omdat leegstand misdrijven aantrekt. We zorgen dat bedrijventerreinen blijven voldoen aan de ruimte behoefte die bedrijven hebben.
 • Twenterand stimuleert samenwerking tussen ondernemers met parkmanagement, zodat bedrijventerreinen ook aantrekkelijk blijven.
 • We zorgen ervoor dat de bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn voor (vracht) auto, maar ook zeker per openbaar vervoer en per fiets.
 • We willen dat bedrijventerreinen aantrekkelijker gemaakt worden door groene ruimtes toe te voegen, zodat er gesport en gewandeld kan worden in de pauzes en avonduren.
 • De gemeente moet de lokale industrie uitdagen om samen afspraken te maken tot energiebesparing.

Werken en rusten

De ChristenUnie vindt een goede balans tussen werken, zorgen en rusten belangrijk. De coronacrisis heeft de behoefte aan rust onderstreept. Wij geloven dat de samenleving en economie er beter van worden als er duidelijke rustmomenten zijn.

 • De ChristenUnie is niet voor de zondagsopenstelling van winkels. Wij willen dat er ruimte blijft voor gezamenlijke rustmomenten.

Recreatie en toerisme en detailhandel

Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis heeft geleerd dat we hierin nog meer moeten investeren.

 • Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een plan met als doel het stimuleren en uitbreiden van verblijfsrecreatie in en rond Twenterand.
 • We willen dat er een plan gemaakt wordt voor goede fietsverbindingen en goede wandelpaden en dat dit plan onderdeel van onze
  Omgevingsvisie.
 • Inzet op gebiedspromotie en promotie per kern, samen met inwoners en lokale ondernemers.
 • Om de winkels in de dorpen van Twenterand dichter bij elkaar te brengen en daardoor betere dorpscentra te krijgen, gaan we winkelbestemmingen zo nodig wijzigen in woonbestemmingen.

Gezonde agrarische sector en waardering van voedsel

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel zijn daardoor verbonden met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. We willen ruimte geven aan de gezonde en toekomstbestendige boerenbedrijven. Dat zijn bedrijven die financieel gezond zijn, en zorgvuldig omgaan met bodem, grondstoffen, dieren, energie en omgeving.

De komende periode wil de ChristenUnie dat de gemeente samen met boeren, voedselproducenten en de (super)markt gaat inzetten op het promoten van het eten van lokale producten.

Bij het opstellen van een visie op het buitengebied wil de ChristenUnie inzetten op een leefbaar platteland door ruimte te geven voor gezonde, toekomstbestendige boerenbedrijven.

Boeren moeten, wat de ChristenUnie betreft, ruime mogelijkheden krijgen voor verwerven van neveninkomsten.

Wij willen dat in ons buitengebied voldoende ruimte is voor bedrijven die veel samenwerken met agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld loonbedrijven.