Algemeen

De afgelopen vier jaar heeft de coalitie GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie keihard gewerkt aan de ontwikkeling van deze prachtige gemeente. Uit het vorige Coalitieakkoord is nagenoeg alles gerealiseerd en/of in gang gezet en langlopende dossiers zijn opgelost. Echter, wij zijn er nog niet. Wij willen graag dat onze inwoners trots zijn op Twenterand en dat iedereen meedoet, zelfstandig of met (noodzakelijke) hulp.

De komende vier jaar zijn er grote uitdagingen op het gebied van financiën, wonen, energie en klimaat, sociale zekerheid/sociaal domein, economie en bedrijvigheid en veiligheid.

Beeklaan Westerhaar-Vriezenveensewijk

In grote lijnen zetten wij de komende vier jaar in op:

  • De gemeentefinanciën verder gezond maken, waarbij we werken aan een economisch sterke gemeente met een sociaal kloppend hart.
  • Bouwen van voldoende en betaalbare woningen, passend bij Twenterand. Daarbij tonen we lef en zetten we in op uitbreidingsplannen.
  • Ruimte houden in ons buitengebied voor onze boeren en voor gezonde, toekomstbestendige bedrijven. Daarmee willen we de leefbaarheid van het platteland voor burgers en boeren op lange termijn zeker stellen.
  • Twenterand moet een toegankelijke gemeente zijn, zichtbaar in elke kern en waar iedereen mee kan doen op het gebied van sport, bewegen, kunst en cultuur.
  • Energiebesparing en verduurzaming van woningen en bedrijven, waarbij energiearmoede voorkomen een extra aandachtspunt is.
  • Het versterken van het economisch en toeristisch klimaat.
  • Inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, vroegtijdig bij plannenmakerij betrekken. Hierbij is het uitgangspunt: ‘ja, mits’.

Bestuursstijl

Deze uitdagingen gaan wij als coalitie graag aan, maar wel samen met de gemeenteraad en met de inwoners van Twenterand. Wij vinden het belangrijk dat de voltallige gemeenteraad de ruimte krijgt om haar inbreng te leveren. Door mee te denken, tegen te spreken, te discussiëren en samen te ontwikkelen. Daarmee kunnen voorstellen worden aangepast, verbeterd en verrijkt. Voor de inwoners van Twenterand.

Bestuursstijl gaat over hoe je met elkaar omgaat en over de bijdrage die je levert aan het resultaat van deze coalitie. We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor dualisme in de raad. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van de politiek. Dit vraagt om lef en moed bij het nemen van besluiten, maar ook om zorgvuldigheid en respect naar elkaar en om trots te zijn op de bereikte resultaten. Ons gezamenlijke doel is Twenterand nog beter maken.

Bruinehaar