Mobiliteit en toegankelijkheid

Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om ons goed te kunnen verplaatsen. Maar de groei van verkeer mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving. De ChristenUnie gaat zich de komende periode inzetten voor verduurzaming van de mobiliteit, voor vergroting van het aandeel lopen, fietsen en openbaar vervoer in de totale mobiliteit in Twenterand.

Voetgangers

  • Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes daarnaartoe.
  • Verhoogd liggende trottoirs moeten op elke hoek voorzien zijn van op- en afritbanden voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.
  • Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden dus obstakels worden weggehaald en overhangend groen of heggen teruggebracht tot de erfgrens.
  • Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil de ChristenUnie voorzien van voldoende bankjes, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn, geregeld kunnen rusten of elkaar ontmoeten.

Fiets en auto

  • Er komen voldoende laadpalen voor elektrische auto’s.
  • Waar mogelijk wordt in het buitengebied landbouwverkeer en fiets verkeer gescheiden.
  • De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten bij culturele plekken.
  • Bestaande parkeerterreinen worden waar dit ruimtelijk inpasbaar is voorzien van daken met zonnepanelen.