Dienstverlening

De gemeente Twenterand heeft een loyale en dienstbare, ambtelijke organisatie. De komende tijd blijft de organisatie inzetten op een cultuur van voortdurend ‘leren en verbeteren’.

‘Ja, mits’

Met dit coalitieakkoord beschrijven wij de politieke ambities, wensen en worden prioriteiten gesteld. Afspraak = afspraak is vanzelfsprekend en inwoners worden uitgedaagd mee te denken. Vanuit een benaderbare dienstverlening moet de organisatie dicht bij de inwoners staan. Vertrouwen en synergie zijn daarin belangrijke uitgangspunten. Het is voor ons van groot belang dat de organisatie blijft werken aan het versterken van het vertrouwen in de overheid en ruimte biedt aan inwoners en ondernemers. Een verbindende instelling met gevoel voor wat er in de samenleving speelt is een voorwaarde. Bij die instelling past het bruggen bouwen en samen tot oplossingen komen. De houding die daarbij past is ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.

De coalitie vertrouwt op de deskundigheid van de medewerkers van de gemeente Twenterand, die vanuit samenspel ook het noodzakelijke tegenspel kunnen bieden. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij zich bewust zijn van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin ze werkzaam zijn.

De Puntbrug Vroomshoop