Gezin, jeugd en onderwijs

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Twenterand moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen. In Twenterand is er onderwijs en zorg die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van het gezin.

Ondersteuning van kinderen en jongeren

Investeren in gezinnen

Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die zich goed ontwikkelen. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend.

  • Met hulpverleners ontwikkelt de gemeente een hulpaanbod rond echtscheidingen. Gericht op vrijwillig versterken van relaties van ouders in Twenterand maar daarnaast ook op tijdige hulp als een echtscheiding niet meer te voorkomen is.
  • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten makkelijk beschikbaar zijn.

Goede zorg

We willen de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving inzetten en versterken. De ChristenUnie wil kennis van hulpverlening in de kinderopvang of school te halen, om te zorgen dat het kind snel goed geholpen kan worden en duurdere zorg voorkomen kan worden. De ChristenUnie wil in Twenterand de volgende 3 punten aanpakken, zodat de kosten in de jeugdzorg beter beheerst kunnen worden.

  • Bij gezinnen met veel problemen moeten hulpverleners zo samenwerken dat er 1 plan gemaakt kan worden en er 1 hulpverlener als 1e aanspreekpunt is.
  • De ChristenUnie wil voorlichting op scholen zodat kinderen veilig leren omgaan met internet en sociale media.
  • Wij willen aandacht en extra inzet op het voorkomen van depressies en zelfdoding onder jongeren.

Onderwijs

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. De scholen in Twenterand zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs hebben beide het doel dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is belangrijk dat het onderwijs en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd zijn. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onderwijs, overheid en ondernemers in Twenterand meer gaan samenwerken, zodat onze jongeren ook in eigen gemeente werk kunnen vinden.

  • De ChristenUnie wil dat onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven in gemeente Twenterand beter samenwerken, met name voor vmbo- en mbo-opleidingen.
  • In Twenterand krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
  • De gemeente zorgt samen met de scholen ervoor dat de schoolgebouwen energiezuinig zijn en een gezond binnenklimaat hebben.
  • De ChristenUnie ziet voor de gemeente een rol om projecten te steunen die jongeren helpen wat eerlijker en beter naar zichzelf te kijken.