Nieuws

Achter het spoor

spoor.jpg03-05-2023 19:15 03-05-2023 19:15 Er is afgelopen weken veel te doen geweest rond opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Westerdok in Vriezenveen. Carla Hilberink, raadslid voor Christenunie beschrijft haar impressies hierover: lees verder

Betrek agrariërs bij de landbouwtransitie

Gezin aan keukentafel met huiswerk20-12-2022 16:20 20-12-2022 16:20 De agrarische sector staat voor een zeer ingrijpende transitie. De onzekerheid die daar bij is ontstaan heeft voor veel spanning gezorgd, in de samenleving, en vooral ook in de betrokken gezinnen. De Christenie wil dat de komende transitie van onderaf wordt vormgegeven. lees verder

Plaatsing windmolens alleen onder voorwaarden

Windmolens weiland.jpg20-12-2022 08:53 20-12-2022 08:53 Vanavond heeft de ChristenUnie fractie samen met coalitiegenoot GBT een motie ingediend om voorwaarden mee te geven voor de plaatsing van windmolens in het gebied ten zuidoosten van Vriezenveen. lees verder

Positieve evaluatie pilot scheidingsdeskundige

scheiden-doe-je-niet-alleen-1600x1000.jpg03-10-2022 20:16 03-10-2022 20:16 Een van onze speerpunten in 2018 was een scheidingspunt waar ouders en kinderen hulp konden krijgen bij (complexe) scheidingen. lees verder

“We proberen recht te doen aan iedereen"

“Met een goede samenwerking en betrokkenheid de juiste besluiten nemen”. Daar zet Carla Hilberink zich voor in als raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Twenteraad. De 53-jarige Vriezenveense hoopt dat ook de komende vier te blijven doen. Ze staat tweede op de kandidatenlijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en heeft er alle hoop op dat de ChristenUnie haar huidige 3 raadszetels weet te behouden of “beter nog, iets uit weet te breiden”. 

Hart voor Twenterand

Carla kreeg politiek niet direct met de paplepel ingegoten. “Ik raakte er vooral geïnteresseerd in door mijn eigen werkveld,” vertelt Hilberink, die destijds rond 2005 in de sociale activering werkte en mensen begeleidde, die gebruik (moesten) maken van de bijstand. “In die tijd waren de effecten van de bijstand en haar regels nog niet zo duidelijk in beeld bij een gemeenteraad. Maar daar moesten wel beslissingen voor genomen worden die effect hadden op de ontvangers ervan. Toen ik in 2005 dan ook werd gevraagd om mee te doen aan de oprichting van de lokale partij ‘Hart voor Twenterand’ heb ik ja gezegd. Uiteindelijk heeft die partij niet lang bestaan en toen ik na opheffing daarvan in 2009 door de ChristenUnie werd benaderd om mij bij hun aan te sluiten, heb ik dat graag gedaan. De CU maakt deze raadsperiode deel uit van een coalitie met het GBT, waarmee in een constructieve samenwerking veel bereikt is voor de gemeente Twenterand”, vindt Carla. 

De Vriezenveense kwam in 2011 als fractielid in de gemeenteraad en sinds een jaar hanteert zij de voorzittershamer van de CU fractie. “Een hele mooie taak, waarin je van alle beleidsterreinen op de hoogte moet zijn”, meent Hilberink, die gezins- en relatietherapeut is. Ze begrijpt dat mensen zich niet altijd gehoord voelen door de politiek, maar ze zal zich ervoor blijven inzetten om dit beeld te veranderen. Bij de CU zijn inwoners en betrokkenen altijd welkom om hun ambities, zorgen en plannen te delen en daarover mee te denken. “Betrokkenheid van de kiezer is het allerbelangrijkste. Als CU proberen wij recht te doen aan iedereen”, aldus Carla. 

Twenterand