Nieuws

Verlengen pilot koopzondagen in alle kernen?

Zondagwoensdag 24 januari 2024 21:40 Sinds 2018 kent Twenterand een pilot koopzondag met de mogelijkheid voor 6x per jaar openstelling. In 2018 is daar uitgebreid over gesproken, en waren wij als ChristenUnie een tegenstander van ... lees verder

Jaaroverzicht 2023 ChristenUnie Twenterand

Steunfractiezaterdag 23 december 2023 10:08 In 2023 kwam de gemeenteraad 8x bij elkaar om besluiten te nemen.Bij veel besluiten was de ChristenUnie actief betrokken. Soms namen wij zelf het initiatief om besluiten aan te passen en te verbeteren. lees verder

Behoud van de synagoge in Vriezenveen

Synagoge Almelosewegzaterdag 23 december 2023 10:03 Door de bouw van een appartementencomplex aan de Almeloseweg in Vriezenveen kan het gemeentelijke monument de oude synagoge behouden blijven! Een monument wat in steeds slechtere staat kwam. lees verder

Landelijk gebied

Koeien in een weiland.jpgzaterdag 23 december 2023 10:01 Twenterand is een plattelandsgemeente met een groot buitengebied en we hebben betrekkelijk veel boerenbedrijven, waarvan we weten dat een aantal binnen afzienbare tijd wil stoppen met het bedrijf. lees verder

Klimaatadaptatie en het rioleringsplan

Arjan bij Boomplantdag.jpgzaterdag 23 december 2023 09:56 Bij de raadsdebatten van 4 december, al helemaal in Sinterklaas-stemming, begon Theo Huisjes zijn bijdrage zo:
Plannen gaan en plannen komen,
Maar de Twenterandse riolering blijft altijd stromen. lees verder

“We proberen recht te doen aan iedereen"

“Met een goede samenwerking en betrokkenheid de juiste besluiten nemen”. Daar zet Carla Hilberink zich voor in als raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Twenteraad. De 53-jarige Vriezenveense hoopt dat ook de komende vier te blijven doen. Ze staat tweede op de kandidatenlijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en heeft er alle hoop op dat de ChristenUnie haar huidige 3 raadszetels weet te behouden of “beter nog, iets uit weet te breiden”. 

Hart voor Twenterand

Carla kreeg politiek niet direct met de paplepel ingegoten. “Ik raakte er vooral geïnteresseerd in door mijn eigen werkveld,” vertelt Hilberink, die destijds rond 2005 in de sociale activering werkte en mensen begeleidde, die gebruik (moesten) maken van de bijstand. “In die tijd waren de effecten van de bijstand en haar regels nog niet zo duidelijk in beeld bij een gemeenteraad. Maar daar moesten wel beslissingen voor genomen worden die effect hadden op de ontvangers ervan. Toen ik in 2005 dan ook werd gevraagd om mee te doen aan de oprichting van de lokale partij ‘Hart voor Twenterand’ heb ik ja gezegd. Uiteindelijk heeft die partij niet lang bestaan en toen ik na opheffing daarvan in 2009 door de ChristenUnie werd benaderd om mij bij hun aan te sluiten, heb ik dat graag gedaan. De CU maakt deze raadsperiode deel uit van een coalitie met het GBT, waarmee in een constructieve samenwerking veel bereikt is voor de gemeente Twenterand”, vindt Carla. 

De Vriezenveense kwam in 2011 als fractielid in de gemeenteraad en sinds een jaar hanteert zij de voorzittershamer van de CU fractie. “Een hele mooie taak, waarin je van alle beleidsterreinen op de hoogte moet zijn”, meent Hilberink, die gezins- en relatietherapeut is. Ze begrijpt dat mensen zich niet altijd gehoord voelen door de politiek, maar ze zal zich ervoor blijven inzetten om dit beeld te veranderen. Bij de CU zijn inwoners en betrokkenen altijd welkom om hun ambities, zorgen en plannen te delen en daarover mee te denken. “Betrokkenheid van de kiezer is het allerbelangrijkste. Als CU proberen wij recht te doen aan iedereen”, aldus Carla. 

Twenterand