Een samenleving met toekomst

Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Mensen zijn ziek geweest, hebben naasten verloren, hebben hun werk verloren of zijn in schulden geraakt. Wij geloven dat we moeten blijven bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt.

We zijn geen rijke gemeente, maar we blijven investeren in zorg voor elkaar, in onze gemeente zodat ze inwoners kan helpen, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping. Maar we beseffen ook heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen.

Als christelijke partij geloven wij dat de Bijbel belangrijk is voor de politiek, omdat het in de Bijbel gaat over mensen, over samenleven
en over de overheid.

De politici van de ChristenUnie zijn betrokken christenen die op veel plekken in de samenleving aan het werk zijn; voor hun baan of
met vrijwilligerswerk.

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Daardoor kunnen we lokaal ook stabiel zijn. We kunnen goede verbindingen maken met de provinciale en landelijke politiek. Voor dit programma hebben we veel gesprekken gevoerd met burgers, bedrijven en organisaties. We weten daardoor wat er leeft in onze gemeente. We zijn een partij van christenen voor alle mensen. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Onze speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen

  • Voor een betrouwbare overheid: we willen zichtbare en betrokken ambtenaren, voor iedere kern een kernambtenaar!
  • Zorgen voor elkaar; Twenterand toegankelijk voor iedereen!
  • Wonen; voor jong en oud, in iedere kern een woning!