Bestuur

Het bestuur van de Christenunie Twenterand bestaat uit:

Harjan Otten

Voorzitter
mail de voorzitter

Jeroen Schoemaker Vice voorzitter
Theo Huisjes Penningmeester
mail de penningmeester
Barbera Koerssen Politiek secretaris
mail de secretaris
Pieter Lok Notulist/secretaris