Bestuur

Het bestuur van de Christenunie Twenterand bestaat uit:

Pieter Lok

Voorzitter
Mail de voorzitter
Harjan Otten

Penningmeester
mail de penningmeester
Jessica Braakman

Politiek secretaris
mail de secretaris
Jeroen Schoemaker

Notulist/secretaris