Bestuur

Het bestuur van de Christenunie Twenterand bestaat uit:

Barbera Koersen

Voorzitter
mail de voorzitter

Pieter Lok

Vice Voorzitter
Harjan Otten

Penningmeester
mail de penningmeester
Jessica Braakman

Politiek secretaris
mail de secretaris
Jeroen Schoemaker

Notulist/secretaris