Veiligheid

De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Maar we vinden dat de samenleving daar zelf ook mee verantwoordelijk voor is. Veiligheid gaat over meer dan alleen het beschermd worden tegen geweld. Een schone en nette buurt zorgt bij veel bewoners al voor een veel veiliger indruk dan wanneer een buurt of straat er verwaarloosd uitziet. De ChristenUnie wil zich er dan ook voor inzetten dat de openbare ruimte in Twenterand er netjes en verzorgd uitziet.

Een veilige samenleving

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.

De gemeente Twenterand stelt veiligheidsbeleid vast, dat gebruik maakt van onderzoek en ervaringen uit de verschillende buurten. De gemeenteraad moet betrokken worden bij beleid dat naar de veiligheidsregio’s is verplaatst. Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt toepassen met oog voor de privacy van inwoners. De ChristenUnie vindt de rol van de wijkagent voor inwoners belangrijk om problemen in de wijk aan te pakken.

  • Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten.
  • De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en voor goede terugkoppeling door de politie.
  • In wijken waar groepen jongeren overlast veroorzaken, wordt een groepsaanpak opgesteld in overleg met het Veiligheidshuis Twente.
  • Harde kern en meelopers worden geïdentificeerd en ouders en netwerken betrokken om de overlast terug te dringen.
  • Betrek inwoners bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps.

Drugs en drank

Mensen zijn geschapen door God. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door drugs, drank, of verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijtraken. De ChristenUnie wil het gebruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden.

De gemeente Twenterand moet meer doen tegen de productie van drugs (pillen). Het dumpen van dit drugsafval levert enorme milieuschade op. En het maken van deze drugs (pillen) zorgt voor criminaliteit en overlast in de omgeving. De gemeente maakt zich in de regio sterk om dit samen met andere gemeenten aan te pakken

De handhaving van de Drank- en Horecawet vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. De strijd tegen drankmisbruik voert de gemeente samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

  • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet.
  • De gemeente Twenterand zet zich in voor het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar ook in de richting van ouders/volwassenen.