Start

Bijdrage begroting 2024

begroting 2024maandag 13 november 2023 21:50 We feliciteren het college met een mooie begroting. De begroting is goed in evenwicht en sluit met een positief saldo. De eerder genomen besluiten om Twenterand Duurzaam Financieel Gezond te maken hebben in deze begroting al effect. lees verder

Slopen van monumenten is echt zonde!

Zandwijkmaandag 13 november 2023 21:40 In september hebben we met frisse tegenzin in moeten stemmen met de sloop van voormalig hotel Zandwijk. We hebben ingestemd omdat we ook wel zagen dat de jarenlange verwaarlozing van dit ooit zo mooie gemeentelijke monument eigenlijk geen andere mogelijkheid meer bood tot sloop. lees verder

Een nieuwe subsidieverordening en nieuw subsidiebeleid

DALL·E 2023-10-23 21.15.27 - Foto van een jong Nederlands paar met een dankbare blik, geduldig wachtmaandag 23 oktober 2023 20:34 In ons coalitieprogramma staat dat we anders met subsidie willen omgaan in onze gemeente. We willen af van de “gewoonte-subsidies”, en van de “waarderingssubsidies”, en we willen meer sturen op de... lees verder