Start

Fractievoorzitter Gerjan Smelt vertrekt

 • Fractievoorzitter ChristenUnie Twenterand vertrekt.

  Gerjan Smelt die vanaf 2006 fractievoorzitter is van de ChristenUnie fractie in Twentrand, verlaat de politiek een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn vertrek is geen politieke keuze maar een zuiver pragmatische beslissing.

  Vanaf maart 2021 zal de fractie niet meer worden aangestuurd door Gerjan Smelt. Het bestuur is recent op de hoogte gebracht van het aanstaande vertrek en is naarstig op zoek naar een invulling voor het fractievoorzitterschap. Op dit moment is daarover verder nog niets te vermelden.

  Het vertrek van Gerjan Smelt heeft te maken met een carrièrestap binnen Raab Karcher waarbij de tijdrovende werkzaamheden als fractievoorzitter niet meer past. Ook maakt Gerjan Smelt graag plaats voor nieuw talent binnen de partij wat gezien de aanstaande gemeenteraadsverkiezing een concrete invulling gaat krijgen.

  Het bestuur bedankt Gerjan voor de 20 jaar die hij namens de ChristenUnie in de politiek heeft gezeten en voor het vele werk dat hij heeft verricht. Een exacte datum van afscheid is nu nog niet bekend.

  Bestuur ChristenUnie Twenterand

  Persbericht vertrek Gerjan Smelt

Bereikt door GBT-CU juni 2018-december 2020

Algemene beschouwingen - begroting 2021

 • Hier kunt u de algemene beschouwing over de begroting 2021, van ChristenUnie Twenterand, lezen 

Persbericht Kernbudgetten

College Twenterand presenteert kader voor kernbudgetten. 
"Stimuleren van initiatieven voor de leefbaarheid in de kernen" 

Lees hier het persbericht

Koopzondag in Twenterand

Bijdrage verordening jeugdhulp & WMO

 • Bij punt 8 van de agenda van 6 december, de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, heeft de ChristenUnie Twenterand, haar steun geuit voor de inspraak van de adviesraad. Lees hier verder...

2e termijn over de begroting 2019

 • Hier kunt u de tweede termijn over de begroting 2019, van ChristenUnie Twenterand, lezen 

ChristenUnie zet in op bouwkavels (persbericht)

 • De ChristenUnie Twenterand zal zich bij de behandeling van de begroting van de gemeente Twenterand hard maken voor de uitgifte van extra bouwkavels. Dit komt door de vraag naar kavels die er op dit moment is. Klik hier om het hele persbericht te lezen. 

Algemene beschouwing over de begroting 2019

 • Hier kunt u de algemene beschouwing over de begroting 2019, van ChristenUnie Twenterand, lezen 

Coalitieakkoord 2018 - 2022

 • Woensdag 30 mei heeft GemeenteBelangen Twenterand  samen met ChristenUnie Twenterand het coalitieakkoord gepresenteerd. 

  Het coalitieakkoord ‘Kernachtig & veranderend Twenterand’ geeft weer waar we als twee partijen inhoudelijk extra op willen inzetten, maar bovenal spreekt uit het coalitieakkoord de wil om samen te werken, raadsbreed, met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen in de gemeente Twenterand. Hier kunt u het coalitieakkoord downloaden. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen. Eveneens kunt u hier de portefeuilleverdeling downloaden. 

Voortgang

 • Zoals u wellicht vernomen heeft uit de media is na de verkiezingen van 21 maart jongstleden op verzoek van de grootste partij (GemeenteBelangen Twenterand) in Twenterand een informateur aangesteld om duiding te geven aan de verkiezingen en toekomstig college. ... lees verder

Verkiezingsprogramma: Vanuit de Kern!

 • Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is vastgesteld. Met het thema 'Vanuit de Kern' willen wij bouwen aan een waardevolle samenleving waarin iedereen meetelt. Wij inversteren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie enin een zorgvuldige omgang met Gods schepping. 

  Wilt u verder lezen over wat de ChristenUnie wil betekenen voor Twenterand? U vindt het verkiezingsprogramma hier

Kandidatenlijst

 • Tijdens de ledenvergadering van 19 oktober is de kandidatenlijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018...
  Met trots maken wij onze kandidatenlijst bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018:

  1. Gerjan Smelt (Vriezenveen)
  2. Theo Huisjes (Den Ham)
  3. Carla Hilberink (Vriezenveen)
  4. Barend Lemans (Vriezenveen)
  5. Pieter Lok (Den Ham)
  6. Linda Jansen op de Haar (Vriezenveen)
  7. Inge Kamphuis (Vroomshoop)

  De volledige kandidatenlijst kunt u hier vinden