Zondebokdenken

20230222_192212.jpgvrijdag 24 februari 2023 14:52

Fractielid Jan Westert deelt zijn gedachten bij de afsluiting van zijn laatste vergadering in de Provinciale Staten.

"Mijn laatste Statenvergadering werd ik verdraaid weer geconfronteerd met een onzin motie van de PVV: laat geen asielzoekers meer toe in Overijssel. Ieder weldenkend mens weet dat dit niet kan vanwege verdragen en wetten in ons land. Bovendien heeft de provincie op dit terrein maar geringe bevoegdheden. Een motie voor de bühne dus, maar wel beeldvorming over de rug van de vluchteling. Dit soort moties maakt mij boos en verdrietig: het is de politiek van het zondebokdenken. Mijn ontstemdheid heb ik in mijn laatste Overijsselse Statenvergadering ingebracht.

Voorzitter, daar staan we weer! Met een laatste motie in deze statenperiode over asielzoekers. De aanleiding is een onverkwikkelijk incident, steekpartijen waar asielzoekers bij betrokken zijn. Daarover geen misverstand.” De dader moet berecht worden. Daar gaat de rechter in ons land over. Onafhankelijke rechtsspraak is een groot goed in onze rechtsstaat. Maar er is meer over te zeggen. Deze motie gaat niet over het slachtoffer of diens nabestaanden en toont daar geen compassie voor.  De motie heeft ook geen aandacht voor de donkere kant van de manier waarop we asielzoekers opvangen, onderbrengen en geen perspectief bieden! En de motie getuigt niet van respect voor onze rechtsstaat waar rechters rechtspreken en daders hun straf krijgen.

Nee, de motie is alleen gericht op het versterken van het beeld dat de asielzoeker de zondebok van onze samenleving is. “Meneer Pool, wat is uw mensbeeld? En wat betekent een medemens echt voor u?”

Op die vraag kwam als reactie dat asielzoekers gelukzoekers zijn en dat de ChristenUnie een van de christelijke partijen is die niet verder komen dan te spreken over barmhartigheid. Ik ben blij met die duiding, want barmhartigheid en compassie zijn onlosmakelijk verbonden aan onze diepste levensovertuiging. Eigenlijk is het eenvoudig: “Behandel de ander net zo als jezelf behandeld wilt worden!” En als het gaat om de term gelukzoeker? Daar past zelfreflectie. “De echte gelukzoeker zijn we zelf. Onze welvaart is gebouwd op producten en grondstoffen uit de derde wereld, de wereld die wij berooid achterlaten. Dat de mensen nu hier naartoe komen is niet gek.  Ze komen omdat hun leven in hun eigen land niet meer veilig is. Natuurlijk zoeken mensen geluk. Maar dat vinden ze in Nederland niet.  Ze vinden hier mensen die hen tot zondebok verklaren. Opnieuw tot uitschot..., terwijl de meesten van hen niet anders willen dan veilig en vreedzaam leven.

Het gaat niet aan om een misdrijf door één asielzoeker te gebruiken om alle vluchtelingen daarvoor verantwoordelijk te houden en tot zondebok te verklaren. De PVV gebruikt een intrieste gebeurtenis voor eigen politiek gewin. Dan ben ik blij met ons christelijk mensbeeld, waar ieder medemens een medeschepsel is die we met barmhartigheid en naastenliefde tegemoet zullen treden."

« Terug