Uitvoeringsloket

Een gemeente heeft taken en verantwoordelijkheden, maar heeft niet op alle taken de (eind)verantwoordelijkheid of de eindbeslissing. Steeds vaker voeren we landelijk of provinciaal beleid uit. Dat leidt tot de zorgelijke ontwikkeling dat de gemeente op een aantal onderwerpen is verworden tot ‘een uitvoeringsloket’ of ‘filiaal’ van de Rijksoverheid zonder beleidsvrijheid en, soms, zonder afdoende financiële middelen om deze taken uit te kunnen voeren. Voorbeelden zijn de energietransitie, opvang en huisvesting vluchtelingen, de uitbreiding van waterwinning in het Hammerflier en een nieuw beoogd waterwingebied Vriezenveen-Daarle. Ook de problemen rondom Kanaal Almelo - De Haandrik vloeien voort uit beslissingen van een andere overheid. Inwoners zien gemeente, provincie en rijk vaak als één overheid, “één pot nat”. Dit is niet het geval. Verschillende overheden hebben verschillende rollen en hebben zodoende wel met elkaar te maken. Dat kan leiden tot lastige situaties. Voor ons is het belang van de inwoners van Twenterand leidend. Voor hen zetten wij ons in met de mogelijkheden die wij daarvoor hebben. Daar waar onze verantwoordelijkheid ligt, zullen wij die nemen en de keuzes die we daar in maken, leggen we uit.

Hammerflier dreigende regenbui