Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Verkiezingsprogramma 'Voor elkaar'

De ChristenUnie is een partij die midden in de samenleving staat. Een partij die er is voor iedereen. We hebben daarom bij dezeverkiezingen gekozen voor het thema: Voor elkaar!

Want we vinden dat iedere burger een plaats verdient in de samenleving en we geloven dat ieder mens van waarde is. Deze verkiezingen gaan over ons en de manier van samenleven in Twenterand. 

Voor dit programma hebben we de volgende 10 uitgangspunten benoemd.

  • Iedereen telt mee. Oog voor iedereen, juist voor degenen die niet snel de aandacht opeisen
  • Iedereen doet mee binnen zijn/haar mogelijkheden
  • De gemeentelijke overheid is er voor haar burgers, instellingen en ondernemers
  • Levendig en gezond buitengebied
  • Ruimte voor de natuur en recreatie
  • Stimuleren van een gezonde levensstijl
  • Ruimte voor inwoners die goede ideeën hebben voor de gemeente of hun dorp.
  • Een gemeente waar het prettig wonen en werken
  • Passende zorg en voorzieningen voor iedereen
  • Waardering voor kunst en cultuur

Het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 kunt u hier downloaden.