Verlengen pilot koopzondagen in alle kernen?

Zondagwoensdag 24 januari 2024 21:40

Sinds 2018 kent Twenterand een pilot koopzondag met de mogelijkheid voor 6x per jaar openstelling. In 2018 is daar uitgebreid over gesproken, en waren wij als ChristenUnie een tegenstander van openstelling, maar de meerderheid van de raad koos toch voor openstelling. De pilot van 2018 is in 2021 voor het eerst geëvalueerd, net na de Corona tijd. Onze fractie heeft toen vragen gesteld over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Wij vonden het belangrijk dat alle meningen en behoeften serieus zouden worden opgehaald en wij op basis daarvan een afgewogen besluit konden nemen. In 2021 is daarom een bredere groep bevraagd, zowel onder inwoners als onder winkeliers. De conclusie die naar voren komt mondt uit in vier keuzes:

  • alles (dus alle zondagen open)
  • niets (geen koopzondagen)
  • de variant met een onderscheid per branche
  • het voortzetten van de pilot met zes koopzondagen per jaar.

Wat doe je dan? En met welke reden? Hierop vonden we niet een eensluidend antwoord in de uitkomsten van het onderzoek. Voor het openen van de winkel op zondag, voornamelijk supermarkten, is de ene helft voor en de andere tegen. Het argument dat het omzetverlies geeft geldt zowel voor de winkeliers die opengaan als de winkeliers die de winkel sluiten. Dit is sterk afhankelijk van de kern waar de winkelier is gevestigd. Wat doet recht aan onze inwoners en winkeliers en onze kernen? Het lijkt erop dat het een kwestie wordt van “ik houd niemand tegen om zijn eigen keuzes te maken en maak zelf mijn eigen afweging”. En dit past natuurlijk prima in onze neoliberale tijd waarin ieder vooral verantwoordelijk is voor zichzelf en zich niet moet bemoeien met de ander. Waar normen en waarden al snel als betuttelend worden gezien, maar waar tegelijkertijd ook grote behoefte aan is. Moeten we dan maar meegaan?

Het zal u niet verbazen dat de ChristenUnie daar anders over denkt. Wij willen juist dat de samenleving zorgzaam is en blijft en denken dat koopzondagen hier niet aan bijdragen. De gezelligheid die de ondervraagde mensen ervaren op de koopzondag of het gemak van een extra boodschappendag, vraagt van een ander om te werken en misschien ook verlies te draaien (omdat de winkel openhouden misschien te veel geld kost). Daarentegen gaat de winst die de supermarkt ophaalt weer ten koste van de werknemer die moet werken en van mogelijk andere winkeliers die zich verplicht voelen om ook open te moeten omdat zij anders verlies draaien.

Er komt zoals gezegd, vanuit het onderzoek geen duidelijk “ja” of “nee”. Waarom zouden we dit dan doen? We hebben nu nog een gemeente waar de koopzondag officieel niet toegestaan is. Wat, in onze ogen, een groot goed is, omdat het bijdraagt aan rust, rust in ons weekritme. Koopzondagen daarentegen, versterken het beeld dat alles altijd door moet gaan. En als gemeente zijn we niet ouderwets of een uitzondering. Kijk maar naar de ons omliggende grote toeristische landen, zoals Duitsland, Frankrijk, en Spanje. In deze landen is het voor winkeliers, nog steeds, heel gewoon om op zondagen, grotendeels, gesloten te zijn.

Kortom: als ChristenUnie zijn we niet van standpunt veranderd is. Ons punt om zorgvuldig om te gaan met de rustdag willen we nogmaals serieus in overweging geven aan iedereen.

« Terug