Klimaatadaptatie en het rioleringsplan

Arjan bij Boomplantdag.jpgzaterdag 23 december 2023 09:56

Bij de raadsdebatten van 4 december, al helemaal in Sinterklaas-stemming, begon Theo Huisjes zijn bijdrage zo:
Plannen gaan en plannen komen,
Maar de Twenterandse riolering blijft altijd stromen.

Klimaatverandering raakt ons allemaal,
Of het nu overlast is in de kern, het buitengebied of van het kanaal.

Ons klimaat verandert. Het wordt natter, het wordt droger en het wordt warmer. Ook neemt de geringe kans op overstromingen iets toe. Hitte golven worden langer en heter, neerslagpieken worden hoger en komen vaker voor. Voor een deel moeten we deze effecten accepteren, omdat we ze niet allemaal kunnen voorkomen. Voor een ander deel kunnen we onze leefomgeving aanpassen om de nadelige effecten te voorkomen of te verzachten.

Daarom is het goed dat er een rioleringsplan is en constant aangepast word. Vanaf nu word daar afvalwater, regenwater en grondwater in meegenomen en is het niet meer alleen een rioleringsplan, maar ook een waterplan. Om schoon en vuil water aan de voorkant al te scheiden is het logisch om samen op te trekken met het waterschap. Afval proberen we al zoveel mogelijk te scheiden en dat we dat nu ook steeds meer met waterstromen doen vinden wij een goede keuze.

Schoon hemelwater hoeft niet in het riool. Kunnen we aan de voorkant nog meer scheiden? En dan bedoelen we het vuile rioolwater. Wat er niet inkomt hoeft ook niet gezuiverd te worden en dan denken we aan bijvoorbeeld medicijnresten. Deze worden namelijk elk jaar meer. We zien graag dat dit door de gemeente opgepakt gaat worden samen met het waterschap.

Arjan bij rioolwaterzuivering

En met het plan wat er nu ligt hoeven de tarieven niet omhoog omdat er goed is ingezet op verbeteren van de riolering en minder op vervanging. En een gelijk riooltarief is gunstig voor onze inwoners!

Naast verbetering en onderhoud van de riolering is er in dit plan nu ook voor het eerst aandacht voor wateroverlast en droogte ten gevolge van klimaat verandering. En zijn daar middelen aan gekoppeld om projecten uit te voeren die ons helpen ons aan te passen aan klimaatverandering. Dat was een grote wens van de ChristenUnie en die is met dit plan gerealiseerd.

Een tweede wens van de ChristenUnie is maar ten dele gerealiseerd; namelijk groene maatregelen ter voorkoming en bestrijding van hitte overlast in de dorpen. Wie kent niet de straten waar nauwelijks groen in de vorm van bomen te vinden zijn en die warme zomers een hitte eiland vormen? Vergroening van de omgeving is opgenomen in het klimaatadaptatie plan, maar de financiering daarvan is onvoldoende geregeld. Daar hebben we nog aanvullende vragen over gesteld.

« Terug