Een nieuwe subsidieverordening en nieuw subsidiebeleid

DALL·E 2023-10-23 21.15.27 - Foto van een jong Nederlands paar met een dankbare blik, geduldig wachtmaandag 23 oktober 2023 20:34

In ons coalitieprogramma staat dat we anders met subsidie willen omgaan in onze gemeente. We willen af van de “gewoonte-subsidies”, en van de “waarderingssubsidies”, en we willen meer sturen op de resultaten in de subsidieverstrekking.

Dat betekent dat we nieuw beleid gaan opstellen met nieuwe uitgangspunten. Het is de bedoeling dat dit nieuwe beleid, waar de raad in september over heeft besloten, per 2025 ingaat. Dat betekent dat alle subsidieontvangers op de hoogte gebracht moeten worden dat er nieuw subsidiebeleid aankomst en het oude beleid, de oude verordening opgezegd gaat worden.

Uiteraard vraagt dat een zorgvuldige uitvoering en communicatie naar de organisaties. En daar is, wat de ChristenUnie fractie betreft, het college een beetje de mist mee ingegaan. Met een hele technische en ingewikkelde brief zijn de subsidie ontvangende organisaties op de hoogte gebracht van het stoppen van de subsidie. Een brief die je 3x moet lezen om hem te begrijpen.

In ons verkiezingsprogramma hebben we niet voor niets opgenomen dat alle communicatie vanuit de gemeente eenvoudig en goed leesbaar moet zijn! Dat kan echt beter. Daarnaast heeft het college slechts 2 weken beschikbaar om bezwaar te maken tegen het stoppen van de subsidie. Te kort, wat ons betreft. Dat zou gewoon 6 weken moeten zijn.

En tot slot missen we het perspectief voor de organisaties. Kan er gewoon weer subsidie aangevraagd worden? En kunnen organisaties als de voedselbank en BOOT (die zorgt voor de schuldhulpmaatjes) die met veel inzet en veel vrijwilligers hun werk doen voor de arme kant van Twenterand, gewoon blijven rekenen op ondersteuning van de gemeente?

Daarom hebben we vragen gesteld over deze uitvoering, die op een 3-tal punten echt beter kan.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2023-10-18 Schr. vr. Art. 40 fractie CU inzake Beëindigen subsidie voedselbank.pdf115,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug