Deelname gemeente Twenterand aan Hettrix

DALL·E 2023-10-23 21.09.06 - Ultra-realistic depiction with an aperture of f_5.6 of two entrepreneurmaandag 23 oktober 2023 20:31

We willen graag met het college spreken over de pilot deelname aan de ondernemersbijeenkomsten van Heracles, genaamd Hettrix. Het gaat om een aantal ondernemersbijeenkomsten en daarnaast nog de huur van 2 businessseats zodat na de bijeenkomsten ook de wedstrijd nog bezocht kan worden. We denken dat het goed voor het ondernemersklimaat van Twenterand kan zijn om deel te nemen aan de ondernemersbijeenkomsten van Heracles. Een aantal ondernemers is al regelmatig bezoeker van de wedstrijden van deze voetbalclub. En het is goed dat het college zich daar actief in mengt.

Een evaluatie is voorzien, maar we willen wel graag dat het college dit ook deelt met de raad. Zodat we kritisch mee kunnen kijken naar de meerwaarde van deze pilot voor Twenterand. In het collegevoorstel is benoemd dat het huren van business Seats door inwoners gezien kan worden als niet-noodzakelijke luxe. Dat is ook niet geheel denkbeeldig. Een aantal jaren terug hadden we in onze gemeente al een discussie over het aan ondernemers beschikbaar stellen van kaarten voor de voorstelling “Het verzet kraakt”. Ook vanuit het oogpunt: dit is goed voor het ondernemersklimaat.

We moeten wat de ChristenUnie betreft ook nadenken hoe we dergelijke investeringen ook voor andere inwoners beschikbaar kunnen maken. We hebben de afgelopen jaren al een aantal maal te maken gehad met evenementen en bijeenkomsten, die georganiseerd worden door en voor ondernemers, waarbij de vraag aan de gemeente wordt gesteld om daarin bij te dragen. Ik noem bijvoorbeeld een reis naar Sint-Petersburg in 2013, vanwege oude handelsrelaties. Ook de al eerdergenoemde voorstelling “Het Verzet Kraakt”. De deelname aan de ondernemersbeurs en het evenement rond het 650 jarig bestaan van Vriezenveen. Het evenement rond Tot de Nek in de drek en het evenement rond de Vriezenveense Harmonie die 100 jaar bestond.

Tot nu toe zijn er, voor zover wij weten, door het college altijd incidentele besluiten genomen voor deelname, maar dit staat wel op gespannen voet met het uitgangspunt om als gemeente geen willekeur toe te passen en iedereen, dus ook ondernemers, gelijk te behandelen. We moeten voorkomen dat er aan dit soort initiatieven mee wordt gedaan uit persoonlijke interesse van wethouders of burgemeester. Wij denken dat het tijd wordt om hier beleid voor te gaan maken. Daarom hebben we deze aanvullende vragen aan het college gesteld.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2023-10-17 Schr. vr. Art. 40 fractie CU inzake Hettrix.pdf113,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug