Woonwagenlocaties in Twenterand

woonwagen den ham.jpgmaandag 23 oktober 2023 19:56

Veel gemeenten zijn momenteel bezig met het opstellen van woonwagenbeleid en aanwijzen van woonwagenstandplaatsen. En dat is goed, want jarenlang is de groep van woonwagenbewoners in ons land, en ook in onze gemeente, gediscrimineerd geweest doordat ze geen recht meer hadden op een eigen, passende woning. Ook in onze eigen gemeente zijn ze noodgedwongen gaan wonen in gewone burger-woningen.

Op dit moment hebben we nog 1 woonwagenlocatie, in Den Ham. Het is goed dat het college voortvarend werk maakt van het oplossen van de achterstelling van deze groep in onze gemeente die lang onzichtbaar voor ons is gebleven. Het beleid hebben we vorig jaar al vastgesteld en is goedgekeurd door de hele gemeenteraad. Ook is er een inventarisatie geweest van de behoefte in Twenterand: het gaat om een concrete behoefte aan 25 plekken.

Vervolgens is het natuurlijk spannend met welke locaties het college komt. In algemene zin denken we dat het college erin geslaagd is om in elke kern een aantal in potentie goede locaties te selecteren. En we zijn ons ervan bewust dat elke plek ook weer z’n bezwaren oproept, en in het participatie traject wat rondom de locaties opgestart wordt zal daar ook alle ruimte voor moeten zijn om goed naar die bezwaren te luisteren en bijstellingen en aanpassingen te doen. Voor Den Ham geldt: de locatie ijsbaan roept wel reacties op, want het dorp wil zijn ijsbaan niet missen. De ijsclub is best bereid om te verplaatsen naar het sportveld de Rohorst, maar dit moet eerst geregeld zijn voordat de huidige ijsbaan gaat verdwijnen.

Voor Vroomshoop geldt: er moet heel goed gekeken worden naar welke ruimte er nog is voor het sportpark de Bosrand, want er zijn concrete wensen tot uitbreiding. Daarnaast beseffen we dat het voor de naastgelegen wijk de Boshoek wel een hele grote verandering is, en dat zij liever veel minder plaatsen hebben naast hun mooie woonwijk. Anderzijds zijn de 16-19 voorziene plaatsen in Vroomshoop wel volgens de behoeftepeiling in Vroomshoop.

Voor Westerhaar geldt: we gunnen de kermisexploitanten, die ook deel uitmaken van de woonwagenbewoners, een eigen plek om te ondernemen. De plek naast het sportpark, het oude zwembadterrein, biedt daar goede gelegenheid voor. Dat staat echter los van de behoefte in Westerhaar aan bedrijfskavels. Ook die moet opgepakt worden, nu Garstelanden vol is.

Nog wat anders: We beginnen steeds meer moeite te krijgen met de manier waarop de ruimtelijke ordeningsplannen in onze gemeente in de openbaarheid gebracht worden. Het lijkt soms wel een soort van overval-techniek. Burgers worden in een keer geconfronteerd met een collegebesluit dat er in hun nabijheid een ruimtelijke ontwikkeling voorzien is. We hebben dit nu een paar keer in Vriezenveen gezien. Er ontstaat veel negativiteit en “hakken in het zand”. En we zien het bij de woonwagens weer gebeuren. Op deze manier beginnen de toekomstige woonwagenbewoners ook al met een achterstand. We roepen het college op dit beter op te pakken.

« Terug