Motie Stikstofaanpak: Eerlijk perspectief voor onze boeren

theo-stal.jpgdinsdag 12 juli 2022 19:11

In de raadsvergadering van 12 juli heeft de ChristenUnie fractie, samen met SGP en GBT, CDA en VVD een motie ingediend voor een eerlijk perspectief voor boeren. Ons raadslid, en boer, Theo Huisjes heeft deze motie vervolgens toegelicht.

Het is onrustig op het platteland van Nederland. Al weken lang. En de fractie van de ChristenUnie snapt dat. De Nederlandse regering maakt beleid wat grote gevolgen heeft voor het platteland en schuwt daarbij niet om boeren uit te kopen uit z’n functie te ontzetten. Daarbij citeer ik uit een regeling van ministerie van LNV.

‘de provincie draagt er zorg voor dat in het kader van de aankoop wordt overeengekomen met de veehouderij dat deze: niet elders in Nederland een veehouderij zal vestigen of overnemen, ook niet via een deelneming van de veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins.’

Voorzitter, dit is van de zotte! Als een advocaat of burgemeester uit het ambt wordt gezet dan is er echt iets aan de hand. Dan heeft hij zich ernstig misdragen of een strafbaar feit gepleegd. En bij boeren wordt dit zomaar in de beleidsregels opgenomen, bizar. Dit kan echt niet, een boer die wordt uitgekocht en als ware hij een crimineel nog een schop na krijgt in de vorm van levenslang een beroepsverbod.

Als het nu gaat om stikstof, CO2 of waterkwaliteit. Het gaat ons allemaal aan. En we zijn allemaal geneigd om grenzen op te zoeken. Zullen we dan ook rechtvaardig naar de toekomst kijken? En elke sector een bijdrage laten leveren? Want zoals het nu gaat, 1 sector alvast op pad sturen met een zware opdracht voelt niet goed. Daarom pleiten wij ervoor om ook andere sectoren zoals industrie, verkeer en lucht- en scheepvaart naar rato te laten bijdragen.

En waar doen we het voor? Juist, voor de natuur! En het is heel terecht dat GBT onze motie aanvulde met het verzoek om voor Twenterand het een en ander in kaart te brengen om te kijken waar we staan. Dan weten we waar we naar toe moeten en hoe we dat het beste kunnen doen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten aangaande onze agrarische sector.

Tegelijkertijd wil de fractie van de ChristenUnie dan ook kijken naar onze natuur. En dan specifiek naar het Natura 2000 gebied Engbertdijksvenen. Hoe staan we ervoor en hebben we dat precies in beeld? Ik heb me daarin verdiept en krijg tot nu toe geen duidelijk beeld daarvan. Daarom zou ik graag een toezegging van de wethouder willen omtrent de biodiversiteit in dit gebied. Wethouder: kunt u ons alle gegevens aanleveren omtrent biodiversiteit die in de nationale databank flora en fauna staan omtrent biodiversiteit in de Engbertdijksvenen? We horen het graag.

Tot slot, hoe meer ik mij in dit dossier verdiep hoe kwaaier ik word. En dat moet ik niet doen. Ik heb dan ook besloten om na vanavond eerst een paar dagen rust te nemen. Het ligt nu bij dit college, ga er mee aan de slag en ga er goed mee aan de slag. Succes ermee!

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20220712 Motie stikstofaanpak - bijlage.pdf126,7 kBapplication/pdfdownload
20220712 Motie stikstofaanpak.pdf142,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug