In elke kern: voor elkaar!

schaduwwoensdag 08 juni 2022 20:43

“Wanneer de dag aanbreekt vragen we onszelf: waar kunnen we licht vinden in deze voortdurende schaduw”, zo begon Amanda Gorman vorig jaar haar gedicht tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Biden. Intussen ligt ook over Nederland een schaduw van een oorlog op relatief korte afstand, naast de bestaande schaduwen van ziekte, financiële nood, woningnood, klimaatverandering en wat ons zelf maar raakt. In die schaduw legden we bij de verkiezingen begin dit jaar de aandacht op de mensen om ons heen. We moeten er zijn voor elkaar: iedere burger verdient een plaats in de samenleving en ieder mens is van waarde.

Na de verkiezingen was het voor de ChristenUnie fractie niet vanzelfsprekend dat we opnieuw (met GBT) in de coalitie zouden gaan. Het werd wel het advies van de informateur om met dezelfde partijen weer te gaan praten over de komende vier jaar. Voor de meeste mensen zal het overkomen als een vervolg op de voorgaande periode: meer van hetzelfde. Voor ons is het een begin van een nieuwe periode, die is begonnen met het vaststellen van een nieuw coalitieakkoord. Gelukkig hebben beide partijen op hoofdlijnen dezelfde ideeën over hoe we Twenterand een mooie gemeente kunnen houden om in te leven. Dat maakte de formatie prettig en geeft vertrouwen voor de komende periode waarin ook lastige keuzes gemaakt moeten worden.

Het heeft geleid tot een coalitieakkoord waarvan vandaag het concept gepubliceerd is en dat we hier publiceren. Belangrijke punten waar wij ons deze raadsperiode voor willen gaan inzetten:

  • Het verder gezond maken van gemeentefinanciën van Twenterand, met behoud van het sociale gezicht van Twenterand.
  • Bouwen van voldoende en betaalbare woningen.
  • Ruimte houden in ons buitengebied voor onze boeren: voor gezonde, toekomstbestendige bedrijven.
  • Een toegankelijke gemeente die zichtbaar is in elke kern.
  • Energiebesparing en verduurzaming van woningen en bedrijven, waarbij energiearmoede voorkomen een extra aandachtspunt is.
  • Het versterken van het economisch en toeristisch klimaat.
  • Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur met name ook voor jongeren.

De bespreking van het concept coalitieakkoord vindt plaats tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 14 juni 2022. Door middel van het indienen van moties kunnen alle partijen voorstellen voor aanpassingen doen. Uiteindelijk is het aan de coalitiepartijen hoe ze met die voorstellen omgaan. Het definitieve coalitieakkoord wordt gepresenteerd op 21 juni. Dan worden ook de wethouders geïnstalleerd.

Een nieuw coalitieakkoord betekent niet dat ChristenUnie en GBT de komende vier jaar vanuit het gemeentehuis alles in Twenterand wel even gaan regelen. Dat kunnen we niet alleen, en dat willen we niet alleen. De kracht van Twenterand ligt niet bij het college, de gemeenteraad, of de ambtenaren. De kracht van Twenterand ligt bij de inwoners en bedrijven. Zij houden onze gemeente - en nog belangrijker: onze gemeenschap - levend. Voor hen willen we ons inzetten. Met de moed van de hoop, en onder de zegen van onze goede God. “Want er is altijd licht, als we maar moedig genoeg zijn om het te zien. Als we maar moedig genoeg zijn om het te zijn.”

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Concept coalitieakkoord Twenterand 2022-2026314,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug