Profielschets wethouder ChristenUnie Gemeenteraad Twenterand

Ook al is er geen garantie te geven op het meedoen in een coalitie, het is verstandig hier vooraf wel over na te denken. Deze profielschets biedt een handreiking en is opgesteld op basis van defunctieprofielen uit het lokaal en provinciaal Functieboek ChristenUnie.

Fundament

Voor alle politieke en bestuurlijke functionarissen van de ChristenUnie geldt dat zij Jezus Christus als hun Heer en Verlosser kennen. De Bijbel is voor hen het gezaghebbende Woord van God, waardoor zij zich laten leiden en waarop zij aanspreekbaar zijn. Zij willen graag herkenbare navolgers van Christus in de politiek zijn. Daarnaast hebben zij een basisinstelling die verwoord wordt in de volgende termen:

 • Dienstbaarheid
  Bereid zijn om God, de naaste en de partij te dienen.
 • Authenticiteit
  Vasthouden aan de Bijbel, het verkiezingsprogramma en duidelijke waarden en normen.
 • Integriteit
  Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
 • Bereidheid om te leren
  Bereid zijn, en inzet tonen om te leren.

Een wethouder is vaak een gezichtbepalende figuur voor een partij, die tegelijkertijd wel een totaal andere rol vervult dan een raadslid (of fractie) van dezelfde partij. Samen met overige wethouders en burgemeester (collegiaal bestuur) draagt een wethouder verantwoording voor het bestuur van de gemeente. Binnen de gestelde kaders bereidt de wethouder beleid voor. Vervolgens voert hij/zij het beleid uit dat vastgesteld is door de gemeenteraad, initieert hierin en legt hier verantwoording over af.

Om als wethouder goed te kunnen functioneren is het een voorwaarde dat hij/zij beschikt over een HBO of academisch werk-en denkniveau. De hoeveelheid aan taken en verantwoordelijkheden vraagt daarnaast dat een wethouder beschikt over o.a. de volgende competenties: stressmanagement, om kunnen gaan met tegenslagen en verliezen, onder tijdsdruk correct weten te handelen, kunnen initiëren, pro-actief zijn in het voorstellen van creatieve en werkbare oplossingen voor maatschappelijke problemen, beschikken over een goede mondelinge en schriftelijke communicatie, goed kunnen samenwerken, constructief kunnen opstellen, sociale codes en lichaamstaal op de juiste wijze weten toe te passen, open staan voor opbouwende kritiek, resultaatgericht, speerpunten kunnen benoemen uit het coalitieakkoord betreffende de eigen portefeuille(s) waar hij/zij zich op wil richten tijdens de bestuursperiode. Daarnaast beschikt de wethouder over een helikopterview vanuit ChristenUnie-perspectief, en weet anderen daarin mee te krijgen.