Inwonerparticipatie

Het is de wens van de coalitiepartijen om de Twenterandse samenleving het gevoel en vertrouwen terug te geven dat de politiek van en voor haar is. Wij willen daarom de inwoners uitdagen om meer te participeren in het gemeentelijke domein dan nu het geval is. Dat geldt voor inwoners, ondernemers en iedereen die op andere manieren verbonden is met de Twenterandse samenleving. Iedereen kan en mag, maar moet ook durven meedoen en meedenken. Samen gaan we immers voor Twenterand en al haar kernen. Daarom bereidt deze coalitie ook kernbudgetten voor. Kernbudgetten zijn bestemd om in te zetten voor de leefbaarheid in de kernen, bijvoorbeeld voor het onderhouden van groen. Waar mogelijk zullen daartoe dan ook nieuwe instrumenten en mogelijkheden worden ingezet.

  • Inrichten van éénvoudig (digitaal) loket voor burgerinitiatieven
  • Vergaderen c.q. beeldvormende raadsbijeenkomsten op locatie.
  • We starten daarom een pilot aanpak overlast hondenpoep.
  • We stellen een E-spraak open voor de profielschets van een nieuwe burgemeester.
  • Er komen vier kernwethouders die verantwoordelijk zijn voor één of twee van de zeven kernen.
  • We faciliteren de uitrol van ‘Whatsapp - buurtpreventie - groepen’’ .