Bestuursstijl

Met bestuursstijl bedoelen wij de manier waarop wij met ons college willen besturen in de richting van de gemeenteraad, de ambtenaren en de inwoners/organisaties/bedrijven van onze gemeente. Zowel met hen als in het college willen wij open en collegiaal samen werken op basis van vertrouwen.
Daarnaast willen wij de gemeenteraad actief informeren en luisteren naar hun argumenten, zowel van coalitie- als oppositiepartijen. Met de ambtenaren werken wij samen op basis van vertrouwen en geven wij waardering voor het werk dat zij verrichten.
Naar onze inwoners/organisaties/bedrijven willen wij Twenterand breed zichtbaar zijn (bijvoorbeeld via sociale media), herkenbaar zijn (door aanwezig te zijn in de kernen), betrokken zijn bij de ontwikkelingen en onderwerpen die spelen en duidelijk zijn in onze communicatie. Op regionaal/provinciaal niveau willen wij zelfbewust en (pro)actief te werk gaan.

Bestuursstijl gaat over hoe je met elkaar omgaat en over de bijdrage die je levert aan het resultaat. Dit vraagt om lef en moed bij het nemen van besluiten, maar ook om zorgvuldigheid en respect naar elkaar en om trots zijn op bereikte resultaten.
In onze stijl willen wij vernieuwend, creatief, consistent en rolvast zijn, ook al kan de concrete invulling best per onderwerp of persoon verschillen. Ons gezamenlijke doel moet zijn Twenterand nog beter te maken.