Algemeen

De gemeente Twenterand is een mooie plattelandsgemeente, waar wij trots op zijn. We hebben mooie natuur, sterke bedrijven, een actief verenigingsleven en prachtige evenementen. De komende vier jaar komen er opnieuw uitdagingen op onze gemeente af. Waaronder de invoering van de Omgevingswet, de oplopende tekorten in het sociale domein, de energietransitie, versterken van het economisch klimaat en het oplossen en tegengaan van verpaupering. De coalitie zet de komende vier jaar in op:

  • Het verder gezond maken van gemeentefinanciĆ«n van Twenterand.
  • Het verbeteren van de relatie met inwoners, bedrijven enmaatschappelijke partners, waarbij de gemeente ‘drempels’ verlaagt,participeert en initiatieven faciliteert.
  • Het bieden van adequate zorg en ondersteuning aan wie dat nodig heeft, van jong tot oud.
  • Energiebesparing en verduurzaming.
  • Het versterken van het economisch en toeristisch klimaat.
  • Het vergroten van de zichtbaarheid van het openbaar bestuur
  • Het voorbereiden van kernbudgetten voor het ontwikkelen van wijk- en buurtplannen en aanjaaggeld voor passende initiatieven.

Deze coalitie realiseert zich terdege dat dit een forse opgave is. Wij spreken hierbij dan ook de uitdrukkelijke wens uit om deze uitdagingen aan te gaan in nauwe samenspraak met de huidige raadspartijen. Op collegiale wijze, met beide benen op de grond en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, zullen de coalitiepartijen steeds weer hun bijdrage aan het debat leveren, zodat met een zo breed mogelijk draagvlak binnen de raad kan worden bestuurd.