Inleiding

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben de politieke partijen GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie op grond van de verkiezingsuitslag, het advies van informateur Mr M. Bouwmans en de nadien gevoerde onderhandelingen, besloten een coalitieakkoord te sluiten. In het hiernavolgende akkoord worden de hoofdlijnen van de beoogde samenwerking beschreven en wel volgens de indeling van de programmabegroting van de gemeente Twenterand. De verschillende onderwerpen (aan de hand vanbegrotingsmodel/doelenbomen) clusteren wij naar de vier programma’s:

  • Sociaal Domein
  • Ruimte
  • Economie & Vrije tijdsbesteding en
  • Fundament (bestuur en organisatie)