Coalitieakkoord 2018 - 2022

Het coalitieakkoord ‘Kernachtig & veranderend Twenterand’ geeft weer waar we als twee partijen inhoudelijk extra op willen inzetten, maar bovenal spreekt uit het coalitieakkoord de wil om samen te werken, raadsbreed, met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen in de gemeente Twenterand. Hier kunt u het coalitieakkoord downloaden. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen. Eveneens kunt u hier de portefeuilleverdeling downloaden.