Voortgang

Geachte leden van de ChristenUnie,
Zoals u wellicht vernomen heeft uit de media is na de verkiezingen van 21 maart jongstleden op verzoek van de grootste partij (GemeenteBelangen Twenterand) in Twenterand een informateur aangesteld om duiding te geven aan de verkiezingen en toekomstig college. Dhr. M. Bouwmans, burgemeester van de gemeente Doetinchem, is aan het werk gegaan en heeft na een ronde informatiegesprekken verslag gedaan aan alle politieke raadfracties en aan de inwoners van Twenterand. Hij heeft dit per brief vastgelegd - welke volledig terug te lezen is op de website van de gemeente Twenterand over zijn bevindingen.
Hij adviseert in zijn rapportage dat GemeenteBelangen Twenterand met de ChristenUnie dient te onderzoeken of er een coalitie van beide partijen mogelijk gemaakt kan worden.
Samen met de fractie en steunfractie hebben wij een goede afweging gemaakt en zijn we gestart met de gesprekken met GemeenteBelangen Twenterand. Na een aftastende fase zijn we inmiddels in een concretiseringsfase beland en praten wij met elkaar over inhoud en invulling van standpunten. We werken constructief samen en proberen consensus met elkaar op onderwerpen te bereiken. Dat gaat met de nodige zorgvuldigheid en met wederzijds respect. Namens de ChristenUnie zitten aan tafel; Gerjan Smelt (fractievoorzitter) Carla Hilberink (vice-fractievoorzitter en Martha van Abbema (beoogd wethouder)
Namens Gemeentebelangen zitten aan tafel; Mark Paters, Roel Koster en Bart-Jan Harmsen (beoogde wethouders) en Marcus Elzinga (aankomend fractievoorzitter).
We streven erna om op constructieve wijze door te werken en hebben inmiddels al een aantal zware onderwerpen behandeld. Zodra we inhoudelijk meer met jullie kunnen delen zal dat middels perspublicatie worden aangeboden.
Gebed
Wij vragen u om mee te leven en mee te bidden met het proces en dat de Here dit wil zegen.
We hebben een prima basis te leggen en kunnen als we echt willen, veel resulaten uit ons verkiezingsprogramma realiseren. Uw steun is daarbij zeker van belang.
We willen werken aan een kernachtig en veranderend Twenterand met meer participatiemogelijkheden voor de inwoners, instellingen en bedrijven. We zetten ons blijvend in op een verbetering van het sociale domein en investeren in arbeidsplaatsen in Twenterand en voor de verbetering van het beleid rondom nieuwbouw woningen.
Met een hartelijk groet aan u allen, 
Gerjan Smelt
fractievoorzitter