Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is vastgesteld. Met het thema 'Vanuit de Kern' willen wij bouwen aan een waardevolle samenleving waarin iedereen meetelt. Wij inversteren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie enin een zorgvuldige omgang met Gods schepping. 

Verkiezingsprogramma 2018 CU Twenterand