Voorwoord

De raadsperiode 2010-2014 loopt ten einde. De verkiezingskoorts is losgebarsten. Politieke partijen zijn druk doende om u als kiezer aan zich te binden. Wat biedt de ChristenUnie? Al twee raadsperiodes, sinds de herindeling van Twenterand in 2001, maakt de ChristenUnie deel uit van het college van Twenterand. Ook heeft de ChristenUnie wethouders geleverd. Ook deze raadsperiode is de ChristenUnie onderdeel van een breed samengesteld college, waar ditmaal de wethouders niet direct aan een partij kunnen worden toegerekend. Onder de titel: “Met resultaten de finish halen” is het zittende college nu in de eindfase van deze periode gekomen. Juist in dit collegeprogramma heeft de ChristenUnie veel van haar speerpunten gerealiseerd. We hebben u de afgelopen periode laten zien dat de ChristenUnie geen ‘vreemde eend’ in de bijt is. We vervulden in de colleges en coalities een verbinding tussen de politieke partijen. Daarnaast hebben wij een duidelijk profiel en missie van waaruit wij politiek bedrijven: Politiek met een christelijke identiteit. We hebben laten zien wat we waard zijn in Twenterand en willen dit ook in de toekomst doen! We leggen verbindingen zonder van kleur te veranderen, hoewel het overeind houden van een standpunt niet zonder slag of stoot verloopt. Wij willen maatwerk leveren vanuit onze identiteit en vervolgens constructief meedenken met de door onze coalitiepartners gewenste aanpak. En natuurlijk staan wij open voor standpunten vanuit de oppositie. Wij gaan voor kwaliteit van de besluiten. Wij zijn door de inwoners van Twenterand aanspreekbaar op deze besluiten.

Voor de komende verkiezingen hebben wij u als kiezers nodig voor een goed resultaat en vervolgens gaan we zeker voor een plek in de coalitie en daarbij hebben wij het vertrouwen van de kiezer nodig, dus van u! 

De ChristenUnie doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 met gemotiveerde en kwalitatief goed toegeruste kandidaten. Mensen afkomstig uit de diverse kernen, met gevarieerde achtergronden en kwaliteiten. Samen vormen zij een goede afspiegeling van onze zo divers samengestelde gemeente, wat goed past bij het profiel van Twenterand. Met ons stabiele, weloverwogen verkiezingsprogramma, onze goed toegeruste kandidaten en onze professionele handelswijze zijn wij voor u een betrouwbare partner in Twenterand! Uw keuze voor de ChristenUnie is een keuze voor stabiliteit en kwaliteit. Mogen wij op u rekenen?

Hartelijke groet,

Gerjan Smelt