Inleiding

Verbinden en onderscheiden

De ChristenUnie heeft de afgelopen vier jaar een verbindende rol gespeeld in een onrustig politiek speelveld. Onder leiding van de fractievoorzitter van de ChristenUnie is, na de breuk in het college tussen GBT en CDA, een nieuw college gevormd. De informatiefase is samen met de PvdA gestart, waarna het formatieproces volledig onder leiding van de ChristenUnie is vormgegeven. Door middel van deze samenwerking is er een wethouder van SGP-huize, als raadslid actief, tot het college toegetreden. Hiermee heeft de ChristenUnie laten zien dat de ChristenUnie het belang van de burger en de kwaliteit van het bestuur boven het eigen partijbelang stelt. Als partij hebben wij daardoor ook willen tonen middenin de Twenterandse samenleving te staan. 

Behalve de rol als verbindende factor tussen de partijen zijn natuurlijk ook de eigen ChristenUnie uitgangspunten drijfveer in de lokale politiek. Als partij geloven we in onze roeping om smaak te geven aan de maatschappij. Vanuit de visie dat ieder mens belangrijk is en een plaats dient te hebben binnen de samenleving, wil de ChristenUnie zich opstellen als partij die op de bres staat voor de mensen ‘die geen helper hebben’, en dat zonder enig onderscheid naar persoon en religie.  Wij hanteren in ons politiek handelen concrete uitgangspunten:  loyaal te zijn, betrouwbaar te zijn, te dienen, integer te zijn en sociaal te zijn. Zo willen wij opvallen. En zo willen wij ons hierin laten leiden door wat de Bijbel ons leert.

De ChristenUnie wil mensen die de beginselen van de partij onderschrijven met elkaar verbinden om samen smaakmaker te kunnen zijn in een maatschappij waarin iedereen meetelt!

Visie

De ChristenUnie is een partij van betrokken christenen. Betrokken bij de samenleving en het bestuur hiervan. De ChristenUnie wil ook in Twenterand actief zijn vanuit de vaste waarden die we in de Bijbel vinden en die door Jezus Christus zelf zijn samengevat in het gebod om God en de naaste lief te hebben.

ChristenUnie, partij van de samenleving

Samen werken aan een actieve en betrokken samenleving. Spreekt u dat aan?

Op woensdag 19 maart 2014 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Welke koers moet de gemeente varen in de periode 2014 tot 2018? De kiezer speelt bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 de beslissende rol. In het verkiezingsprogramma legt de ChristenUnie uit wat volgens ons  die richting moet zijn en wat de ChristenUnie met uw stem zal gaan doen, zowel in de gemeenteraad als  daarbuiten. 

Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam

De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor onze gemeente. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit onze christelijke overtuiging De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn  lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. We zetten ons daarom in om situaties van armoede, eenzaamheid en verslaving te bestrijden. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. 

Als inwoners van onze gemeente zijn we geen individuen die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn op elkaar aangewezen als mensen, maar ook als samenlevingsverbanden. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van burgers (sportclubs, verenigingen e.d.) zijn van essentieel belang voor de   samenleving. Daarin wil de ChristenUnie investeren!

Wij willen ons inzetten voor duurzame economische ontwikkeling. Goede zorg voor de schepping en dus voor mens, natuur, landschap en milieu heeft onze grote aandacht en betrokkenheid. Echter, de overheid heeft niet alles in de hand. De politiek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar hierbij nodig. Als Christenen in de politiek beseffen we dat we ook met betrekking tot  de bloei van onze gemeente afhankelijk zijn  van de zegen van God. 

Deze christelijk-sociale visie willen we vertalen in een samenhangend beleid met oog voor de menselijke maat, de menselijke waardigheid en goede onderlinge relaties, op zoveel mogelijk beleidsterreinen. 

In een notendop is dit de koers die de  ChristenUnie Twenterand de komende jaren wil varen. De kiezers die op ons stemmen helpen mee om deze gemeenschappelijke  visie werkelijkheid te laten worden. Hoe de ChristenUnie dit concreet wil vormgeven  leest u hieronder. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun!