Kerstgroet

Top PS kleiner.jpgvrijdag 22 december 2023 18:36

Een enerverend jaar ligt achter ons. De verkiezingen in maart zijn we al haast weer vergeten, maar met de uitslag hebben we dagelijks te maken. De samenstelling van de Staten veranderde resoluut. De coalitiepartijen presenteerden een akkoord dat vooral oude wijn in nieuwe zakken was. Maar er gebeurde tóch iets nieuws: het beleid rondom windturbines en zonnepanelen op land werd fors gewijzigd. In andere artikelen op onze website leest u hoe we daarmee omgegaan zijn.

Desalniettemin gingen we met drie zetels én een burgerlid met goede moed aan de slag. Waar mogelijk proberen we beleid bij te sturen. Dat is nog niet zo eenvoudig vanuit de oppositie, maar ook kleine stapjes zijn stapjes. In de politiek is veel afhankelijk van goede relaties en open verhoudingen. Gelukkig kunnen we melden dat de Provinciale Staten van Overijssel er wat dat betreft goed voorstaan.

In de provincie zijn landbouw, natuur, energietransitie, water en openbaar vervoer grote thema’s. Voor al deze onderwerpen geldt dat verduurzaming belangrijk is. Soms hoor je wel eens dat we de wereld toch niet kunnen redden. Of sterker nog, dat we op Gods stoel gaan zitten als we ons hiermee bezighouden. Dat klinkt vroom en het klopt ook nog: wij kunnen de wereld inderdaad niet redden. Dat zal God doen. Maar betekent het dat we dan maar door kunnen gaan met het kapotmaken van de schepping? Of dat we niet langer ons best hoeven te doen om een einde aan deze onrechtvaardige situatie te maken? Absoluut niet. Wie die kant op denkt heeft het evangelie niet begrepen. Het evangelie van bevrijding biedt júist ruimte om werk te maken van het goede en spoort daar ook toe aan. Ook als dat moeilijk is, ook als dat onszelf wat (of veel) kost en ook als we weten dat het (gelukkig!) niet van ons afhangt.

Ik sluit af met een citaat uit het boekje Tien deugden voor politiek en overheid van Robert van Putten: “Tot slot is religie een bron van moed. Dat geldt zeker voor het christelijk geloof, dat aanspoort en uitnodigt tot leven zonder overweldigd te worden door angst. Vertrouwen op God geeft moed tot handelen, ondanks onzekerheid en angst.”

Namens onze fractie wens ik u gezegende Kerstdagen en een hoopvol en voorspoedig 2024!

Renate van der VeldeFractievoorzitter ChristenUnie Overijssel

« Terug