ChristenUnie steunt fonds voor sociale cohesie rondom Kanaal Almelo-De Haandrik

reinier kadh.pngvrijdag 22 december 2023 16:05

Onlangs presenteerde Mona Keijzer haar rapport over de omgang van de provincie met de schade en nasleep als gevolg van de verzakkingen langs het Kanaal Almelo-De Haandrik. Onze fractie omarmt het rapport en neemt alle aanbevelingen daaruit graag over. De hoofdtoon van het rapport klinkt “Wat rechtmatig is, is niet altijd ook rechtvaardiger” waarin Keijzer betoogt om de schaderegeling, menselijker, makkelijker en milder te maken.

Bewoners langs het Kanaal Almelo-De Haandrik hebben niet alleen te lijden onder materiele maar ook emotionele schade, stelt ook onze fractiewoordvoerder Reinier Mulder vast: “De verzakkingen bij Kanaal Almelo-De Haandrik vormen een ramp die zich in slow motion heeft voltrokken. Voor bewoners in het gebied was het direct voelbaar en werkt het door tot op de dag van vandaag. De bewoners ervaarden dat de regelingen die bestonden te juridisch werden toegepast wat veel verdriet en ellende veroorzaakte. Zodoende zakte het vertrouwen van bewoners in de provinciale overheid nog verder weg in de modder van regelingen, wantrouwen en onduidelijkheid.”

Daarnaast constateert Mulder dus dat de schade veel verder strekt dan materiele schade. Mulder: “De immateriële schade is immens en daarom wil de ChristenUnie samen met het CDA een fonds hebben die zich richt op het versterken van de sociale cohesie in het gebied. Vanuit Maatschappelijke initiatieven kan hulp komen voor getroffen bewoners om naast alle ellende elkaar niet te verliezen en dat het noodzakelijke sociaal cement weer terugkomt.”

De ChristenUnie hecht aan het ‘noaberschap’ en wil dat actief ondersteunen. Daarnaast steunde de ChristenUnie de motie van de SGP om de individuele steun aan bewoners, waar de gemeenten in het gebied primair verantwoordelijk voor zijn, aan te jagen met provinciale financiële ondersteuning. De motie werd unaniem aangenomen door de Provinciale Staten.

« Terug