Fractie bezoekt ZINiN Hellendoorn

WhatsApp Image 2023-09-06 at 16.54.28.jpegvrijdag 29 september 2023 09:16

Hoe kunnen bibliotheken relevant blijven in tijden van digitalisering en meer uitdagingen? In Hellendoorn ontstond in 2007 ZINiN uit een samengaan van Bibliotheek, lokale cultuurorganisatie COH, theater en toeristische bureau. De verschillende organisaties wilden elkaar zo versterken. Onze fractie bracht onlangs een werkbezoek om meer over deze niet alledaagse combinatie te weten komen.

Margreeth Krommendijk van de lokale ChristenUnie-fractie had ons uitgenodigd. Wij vroegen op onze beurt ander provinciale fracties om aan te haken. Zodoende was ook PvdA-er Annemieke Wissink bij het gesprek aanwezig in Nijverdal. We werden ontvangen door Chris Funk en Karin Barth van ZINiN die ons meenamen in de geschiedenis van de fusie. Opvallend was dat ZINiN niet geboren was uit bezuiniging, het was geen noodgreep. Nee, naar Scandinavisch voorbeeld lieten de verschillende clubs zich inspireren om samen sterker te worden en van elkaar te leren. Onorthodox is de samenvoeging van organisaties met zowel een commercieel belang als gesubsidieerde instanties.

Belangrijk aandachtspunt vanuit onze fractie, en ook vanuit de PvdA, is het probleem van laaggeletterdheid. De gemeente Hellendoorn zit weliswaar onder het landelijk gemiddelde, met 8 procent, maar dat is nog steeds te veel. Directeur Funk hoopt met de vele functies van ZINiN laaggeletterden te bereiken die: “niet bewust zijn dat ze een hulpvraag hebben. We willen hier een plek creëren om gecamoufleerd mensen te bereiken.” In hoeverre ze in Hellendoorn daarin slagen, is helaas niet in cijfers uitgedrukt. Onze portefeuillehouder Cultuur Reinier Mulder: “Ik zie wel dat ZINiN mooie kansen biedt om allerlei mensen hier naar binnen te halen, die anders niet zo gauw in de bibliotheek zouden komen. Juist door de combinatie van commerciële functies zoals bioscoop, filmhuis, theater en ontmoetingsgerichte functies zoals studieplekken, koffieplekken is de drempel lager. Verschillende doelgroepen zoals studenten, kinderen, nieuwe Nederlanders, ouderen kunnen makkelijker binnenstappen en hun plek vinden.”

Tegelijk vraagt ZINiN zich ook af waarom zij eigenlijk zo’n belangrijke verantwoordelijkheid toegeschoven krijgen om laaggeletterdheid te bestrijden: “waarom moeten wij dit doen? Is dit niet veel meer een taak voor het onderwijs?”

In totaal draait ZINiN op 18 fte aan betaalde medewerkers en 160 vrijwilligers. Daarmee worden vijf bibliotheken in de gemeente -Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle en Daarlerveen- draaiende gehouden. In de kleinere kernen is dat wel beperkt en is het ook onzeker hoe lang deze nog kunnen voortbestaan. Vooral de onderhoudskosten van gebouwen maken het lastiger open te houden.

Het bezoek aan Nijverdal werd afgesloten met een rondleiding, ook langs het MaakLab-project waar zij mensen willen inspireren om een technisch beroep te kiezen. Bezoekers kunnen daar experimenteren met moderne middelen als 3D-printers. ZINiN werkt met MaakLab samen met lokaal onderwijs. Ook is het project weer een andere manier om jeugd in de bieb te krijgen in de hoop dat ze ook gebruik gaan maken van de andere functies.
Al met al een mooi werkbezoek, waar we een goed beeld kregen van de besteding van de provinciale en gemeentelijke gelden als het gaat om laaggeletterdheid en andere voorzieningen.

« Terug